Een warm en veilig nest

Wij willen dat alle kinderen zich goed en geborgen voelen in ons kinderdagverblijf.

Door ze nieuwe ervaringen aan te reiken, aansluitend bij hun leefwereld, nodigen we de kinderen uit om zich verder te ontwikkelen.

Elk op zijn eigen tempo en op zijn manier. 

We stimuleren ze om zichzelf en de ander graag te zien en zo een positieve identiteit te ontwikkelen.