U bent hier

U bent hier

Interessante links

  • Groep Gidts: In de domeinen zorg, onderwijs en tewerkstelling creëert groep Gidts kansen met en voor personen met een beperking
  • Kind en Gezin: Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het  ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren.
  • Meldpunt kinderopvang: Het Meldpunt Kinderopvang is een uniek en waardevol instrument voor aanstaande ouders, werkzoekenden, occasionele opvang en kinderopvang in het algemeen.
  • Het Huis van het Kind: Het Huis van het Kind is dé lokale informatie- en ontmoetingsplaats voor ouders die onderdak biedt aan alle kindgerelateerde diensten.
  • Infopunt Opvoeding: Infopunt opvoeding biedt uiteenlopend basisaanbod aan opvoedingsondersteuning te kunnen bieden in de regio Roeselare en aanpalende gemeenten.
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven.
  • Groei mee: Interessante tips over opvoeden & opgroeien, gezin & relaties, werk, school en opvang en vrije tijd.