U bent hier

U bent hier

Peiling naar de algemene tevredenheid bij de ouders

 

Beste ouder ,

 

Uw kindje komt nu reeds geruime tijd naar 't Stationnetje. Het is onze  dagdagelijkse bekommernis om ervoor te zorgen dat u en uw kindje zich hier goed voelen. Tweejaarlijks vragen wij naar uw mening omtrent ALLE aspecten van de dienstverlening.

AAN DE HAND VAN UW ERVARINGEN WILLEN WIJ NOG BETER AANSLUITEN BIJ UW WENSEN EN VERWACHTINGEN.

Wij zouden het  op prijs stellen mocht u hieraan meewerken en deze vragenlijst invullen.                     

Deze vragenlijst is anoniem. U wordt later op de hoogte gebracht van de resultaten van dit tevredenheidsonderzoek. 

 

 Hoe vult u deze vragenlijst in ?

  • Bij de gesloten vragen omcirkelt u het teken dat het best bij u tevredenheid past.

          1 niet goed / niet akkoord

          2 minder goed / minder akkoord

          3 goed / akkoord

          4 heel goed / zeker akkoord

          5 niet van toepassing

  •     Geef graag meer uitleg bij uw antwoord bij  " opmerkingen "
  •     Bij de open vragen formuleert u in eigen woorden wat u nog wenst  mee te delen , of welke suggesties u hebt.

*   Tegen wanneer ?

Wij kregen deze vragenlijst graag terug tegen .......

*   Wie kan u daarbij helpen ? 

Indien u vragen hebt bij het invullen van deze vragenlijst , aarzel niet om uitleg te vragen aan mij of  aan de  begeleidster van uw kindje.

 

Met vriendelijke groet,

Kelly Catrysse, Diensthoofd 't Stationnetje

VOORAF
ALGEMEEN
De openingsuren
Brengen van het kindje
Afhalen van het kindje
BEGELEIDING VAN HET KINDJE
Omgang met de kindjes
Verzorging
Zindelijkheid
Spel en speelgoed
Afstemming opvang - thuissituatie
ZIEKE KINDEREN
OUDERCONTACT
Contact met het team
Omgaan met signalen
Betrokkenheid
INFRASTRUCTUUR
TOT SLOT